Cado888 - Vua bien ca

VUA BIỂN CẢ – ĐUA TOP BẮN CÁ

CẬP NHẬT KẾT QUẢ

dua-top-ban-ca-cado888-2006

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

QUY ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH

1. Thành viên KHÔNG được phép hủy tiền thưởng khi đã nhận thưởng thành công.

2. Thành viên hợp lệ được phép tham gia một lần duy nhất (1) lần vào tất cả những khuyến mãi có liên quan của CADO888. Nếu thành viên hợp lệ tham gia nhận thưởng nhiều hơn một lần (1), thì chỉ có khoản tiền gửi đầu tiên tại khuyến mãi có liên quan của CADO888 được chấp thuận và những lệnh tham gia còn lại sẽ xem như không hợp lệ.

3. Tất cả các đơn cược phạm quy, thất bại, hoặc cược đối đầu 2 bên sẽ không được tính là đơn cược hợp lệ và điểm cược hợp lệ.

4. Tiền thưởng sẽ hết hạn sau (30) ngày được cập nhật vào tài khoản trừ khi có quy định khác. Tiền thắng được từ tiền thưởng sẽ bị thu hồi nếu người chơi không hoàn tất số vòng cược yêu cầu trong thời gian được nêu.

5. Thành viên tham gia khuyến mãi phải chấp thuận và tuân theo tất cả những quy định nêu trên cũng như những quy định liên quan tại website của CADO888.

6. CADO888 có quyền hoãn và hủy Khuyến Mãi bất cứ lúc nào.

7. CADO888 có quyền đưa ra quyết định duy nhất và quyết định của CADO888 là quyết định cuối cùng.

8. Điều Khoản & Điều Kiện Chung CADO888 áp dụng.

CẬP NHẬT CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI NHANH NHẤT​

Leave a comment